اخذ مجوز

اخذ جواز تاسیس

جواز تاسیس چیست؟ جواز تاسیس به مجوزی که افراد اعم از حقوقی یا حقیقی جهت انجام یک فعالیت تولیدی،اقتصادی اخذ

مشاهده

اخذ گواهی ایزو

تعریف ایزوایزو حروف اختصاری International Organization for Standardization به مفهوم “سازمان بین المللی استانداردسازی” است که متشکل از یک مجمع

مشاهده

طرح توجیهی

طرح توجیهی برای راه اندازی هر پروژه ای یا سازمان و کسب و کاری یک سند اصلی به حساب می

مشاهده
×

پشتیبانی کیشان ثبت

×