اخذ ایزو

اخذ گواهی ایزو

تعریف ایزوایزو حروف اختصاری International Organization for Standardization به مفهوم “سازمان بین المللی استانداردسازی” است که متشکل از یک مجمع

مشاهده
×

پشتیبانی کیشان ثبت

×